Агрохімічний аналіз ґрунту

Farmer.ua > Лабораторія агрохімії > Агрохімічний аналіз ґрунту

Нестача в ґрунті елементів живлення призводить до зниження врожайності культур, збільшення чутливості рослин до фітопатогенних захворювань, підвищення собівартості сільськогосподарської продукції.

Якісний та своєчасний агрохімічний аналіз допомагає оцінити родючість ґрунту, отримати об’єктивні дані про вміст ключових елементів живлення для тієї чи іншої культури, спланувати агротехнічні та агрохімічні заходи, оптимізувати норму внесення добрив.

В яких господарствах потрібно регулярно робити аналіз грунту?

Поля для вирощування с/г культур

Сади та виноградники

Ягідні плантації

Садові центри, розсадники

Тепличні комплекси

Підприємства органічного землеробства

Домогосподарства, присадибні ділянки

Об’єкти міського озеленення

Коли потрібно проводити агрохімічне обстеження грунтів?

1
Восени або навесні перед висівом або посадкою культур. Це дозволяє оцінити стан ґрунтів та запланувати внесення добрив протягом всього періоду вегетації рослин.

2
Після збирання врожаю, особливо при вирощуванні культур, які споживають велику кількість поживних речовин (соняшник, кукурудза, буряк). Аналіз ґрунту допоможе виявити та усунути дефіцит елементів живлення.

3
При купівлі нової ділянки для сільськогосподарського використання доцільно провести розширений аналіз грунту з  визначенням мезо- та  мікроелементів, гранулометричного складу ґрунту.

4
Аналіз ґрунту після рекультивації земель дозволяє встановити придатність ділянки для використання, чи потребує додаткових заходів по очищенню та відновленню.

Аналіз грунту в лабораторії FARMER.UA

Наша лабораторія пропонує аналіз ґрунту на широкий перелік показників, які визначають його родючість: основні фізичні параметри (електропровідність, структурно-агрегатний і гранулометричний склад) та агрохімічні показники (кислотність, вміст гумусу, рухомих форм фосфору і калію, азот нітратний амонійний та легкогідролізований, СВО/ЄКО, 14 мезо- та мікроелементів, важкі метали та ін.).

Наша лабораторія має акредатацію згідно ДСТУ ISO 17025 на визначення 32 показників якості ґрунту.

Результати агрохімічного аналізу ґрунту включають:

 • Протокол випробувань згідно ДСТУ ISO 17025:2019
 • Інтерпретацію даних відповідно до ДСТУ 4362:2004
 • Інформаційний лист з графіками забезпеченості грунту елементами живлення (включно з мікро- і мезоелементами)

Аналіз ґрунту проводиться як для окремих зразків, надісланих в нашу лабораторію, так і в комплексі з автоматичним відбором зразків за гектарною сіткою та рекомендаціями агронома. Аналіз грунту замовити можливо як серед вигідних пакетних пропозицій, так і обрати окремі індивідуальні показники.

Лабораторний аналіз якості грунтів

Як замовити аналіз ґрунту в нашій лабораторії?

Звернутися у комерційний відділ
1
Отримати детальну консультацію щодо переліку показників для аналізу, як правильно відбирати проби та організувати їх доставку у нашу лабораторію.
Розглянути комерційну пропозицію
2
Ми пропонуєм тільки оптимальні пропозиції з переліком показників та супутніх послуг, які є доцільними та економічно вигідними для Замовника.
Відібрати та доставити проби у лабораторію
3
Відбір проб ґрунту Замовник може робити самостійно, або замовити виїзд спеціаліста FARMER.UA для ручного або автоматичного відбору проб з прив'язкою до координат.
Заповнити супровідні документи
4
Заявка на проведення аналізу ґрунту та Лист погодження є обов'язковими для проведення аналізу у нашій лабораторії. Бланки заявок знаходяться у розділі "Файли для завантаження"
Розглянути результати аналізу
5
Швидкість проведення аналізу залежить від обраного переліку показників та кількості зразків. Результати аналізу подаються у формі Протоколу випробувань або Звіту по агрохімічному обстеженню ґрунтів.
Отримати консультацію агронома
6
Замовник заповнює опитувальний лист, де зазначає відомості про поле, культуру, попередники, бажаний рівень врожайності. За даними агрохімічного аналізу наш фахівець надає рекомендації по внесенню поживних речовин.

Аналіз індивідуальних показників якості грунту

 • Суха речовина та вологість
 • Зольність
 • Структурно-агрегатний склад
 • Гранулометричний склад
 • Суми ввібраних основ
 • Ємність катіонного обміну та вміст обмінних катіонів
 • Вміст обмінних катіонів
 • Вміст рухомих сполук фосфору
 • Вміст рухомих сполук калію
 • Гідролітична кислотність
 • рН сольової витяжки ґрунту
 • рН водної витяжки ґрунту
 • Електропропровідність
 • Нітратний азот
 • Амонійний азот
 • Легкогідролізований азот
 • Вміст органічної речовини (гумус)
 • Обмінний кальцій в карбонатних ґрунтах
 • Обмінний магній в карбонатних ґрунтах
 • Визначення обмінного кальцію методом ЦИНАО
 • Визначення обмінного магнію методом ЦИНАО
 • Визначення іонів кальцію у водній витяжці
 • Визначення іонів магнію у водній витяжці
 • Обмінний натрій
 • Обмінний калій
 • Визначення обмінного магнію
 • Визначення обмінного кальцію
 • Вміст іонів хлору у водній витяжці
 • Вміст обмінного кальцію (IСP)
 • Вміст обмінного магнію (IСP)
 • Вміст обмінного калію (IСP)
 • Вміст обмінного магнію (IСP)
 • Масова частка обмінного Ca, Mg, Na, К (IСP)
 • Вміст рухомої сірки (S), мг/кг
 • Вміст рухомого бору (B)
 • Вміст рухомого молібдену (Mo)
 • Вміст рухомих сполук міді (Cu)
 • Вміст рухомих сполук свинцю (Pb)
 • Вміст рухомих сполук цинку (Zn)
 • Вміст рухомих сполук марганцю (Mn)
 • Вміст рухомих сполук алюмінію (Al)
 • Вміст рухомих сполук кобальту (Co)
 • Вміст рухомих сполук кадмію (Cd)
 • Вміст рухомих сполук заліза (Fe)
 • Вміст рухомих сполук нікелю (Ni)
 • Вміст рухомих сполук хрому (Cr)
 • Визначення рухомих форм цинку, міді, заліза, марганцю (ДТПО)
 • Визначення елементного складу 14 елементів

Визначення вологості ґрунту проводиться за методом ДСТУ ISO 11465-2001 (ISO 11465:1993, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 1 день

Зольність ґрунту визначається за ДСТУ 7942:2015

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 1 день

Структурно-агрегатний склад ґрунту визначається за ДСТУ 4744:2007

Термін проведення аналізу – 1 день

Гранулометричний склад ґрунту – показник, який характеризує відсотковий вміст механічних фракцій, які входять до складу ґрунту.

Ці фракції механічних елементів мають неоднаковий мінералогічний та хімічний склад, різні водно-фізичні та фізико-хімічні властивості.

Гранулометричний склад – один із головних параметрів якості земель сільськогосподарського призначення, який обумовлює родючість ґрунту, його придатність до вирощування тієї чи іншої культури, легкість обробітку, схильність до ерозії.

Методика визначення гранулометричного складу ґрунту – РМ.ВЛ.7.2.-14

Термін проведення аналізу – 3 дні

Суми ввібраних основ у ґрунті визначається за ГОСТ 27821-88

Одиниця виміру – ммоль-екв на 100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Ємність катіонного обміну та вміст обмінних катіонів у ґрунті визначається за ГОСТ 17.4.4.01-84/ДСТУ 8345:2015

Одиниця виміру – ммоль-екв на 100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка обмінних катіонів ґрунту (Са, Mg, Na, К, Н, Al, Fe, NН4) проводиться за розрахунковим методом

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Визначення рухомих сполук фосфору в ґрунті у нашій лабораторії може проводитись за вітчизняними методами – Чирікова, Мачигіна або Кірсанова, або із застосуванням іноземних методик – Олсен або Брей.

Методики визначення фосфору в ґрунті:

 • ДСТУ 4405:2005/ДСТУ 4115:2002/ДСТУ 4114:2002
 • ДСТУ 4405:2005/ДСТУ 4115:2002/ДСТУ 4114:2003
 • ДСТУ 4405:2005/ДСТУ 4115:2002/ДСТУ 4114:2004
 • РМ.ВЛ.7.2-12
 • Визначення рухомих сполук фосфору по Олсену та Брею – ДСТУ ISO 11263:2001 (ISO 11263:1994, ІDТ)

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення калію в ґрунті проводиться за різними методиками: по Кірсанову (ДСТУ 4405:2005), по Мачигіну (ДСТУ 4114:2002), по Чирікову (ДСТУ 4115:2002) або методом атомно-абсорбційної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (РМ.ВЛ.7.2-11).

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Гідролітична кислотність ґрунту показує максимально можливу кількість водню й алюмінію, що знаходяться в обмінному стані в грунті. Гідролітична кислотність зазвичай більше обмінної.

Визначається шляхом обробки ґрунту ацетатом натрію (CH3COONa), який сприяє більш повному витісненню поглиненого водню. Кількість витраченої оцтової кислоти визначає величину гідролітичної кислотності.

Методика визначення гідролітичної кислотності ґрунту за ДСТУ 7537:2014

Одиниця виміру – одиниці рН

Термін проведення аналізу – 1 день

 

рН сольової витяжки (потенційна кислотність ґрунту) – кислотність грунту, що обумовлена іонами алюмінію і водню, які можуть переходити у грунтовимй розчин. Визначається шляхом дії на ґрунт розчину нейтральної солі КCl.

Потенційна кислотність, як правило, нижче, ніж активна кислотність (рН водної витяжки).

рН сольове в нашій лабораторії визначається за методом ДСТУ ISO 10390:2007 (ISO 10390:2005, IDT)

Одиниця виміру – одиниці рН

Термін проведення аналізу – 1 день

рН водної витяжки показує кислотність ґрунту, що спричиняється іонами водню у ґрунтовому розчині і визначається у водній витяжці ґрунту. рН водної витяжки показує кислотність ґрунту на момент її вимірювання. Тому ще називається актуальною (активною) кислотністю ґрунту.

рН водне в нашій лабораторії визначається за методом ДСТУ ISO 10390:2007 (ISO 10390:2005, IDT)

Одиниця виміру – одиниці рН

Електропровідність ґрунту в нашій лабораторії визначається за ДСТУ ISO 11265:2001 (ISO 11265:1994, IDT)

Одиниця виміру – мСм/см

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка нітратного азоту у ґрунті визначається згідно ДСТУ 4729:2007

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка амонійного азоту в ґрунті визначається згідно ДСТУ 4729:2007

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Легкогідролізований азот – це показник, який характеризує азот в ґрунті, який поки що є недоступним для рослин. Це потенційно доступний азот. Показник легкогідролізованого азоту використовується для довгострокового планування внесення основних мінеральних добрив.

Масова частка легкогідролізованого азоту в ґрунті визначається за ДСТУ 7863:2015

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 3 дні

Вміст гумусу в ґрунті – головна характеристика, яка визначає родючість ґрунтів.

Масова частка органічної речовини в ґрунті (гумус) в нашій лабораторії визначається за ДСТУ 4289:2004

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного кальцію у карбонатних ґрунтах визначається за ДСТУ 7604:2014

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного магнію у карбонатних ґрунтах визначається за ДСТУ 7604:2014

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного кальцію в ґрунті визначається методом ЦИНАО згідно ГОСТ 26487-85

Одиниця виміру – ммоль/100 г

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного магнію в ґрунті визначається методом ЦИНАО згідно ГОСТ 26487-85

Одиниця виміру – ммоль/100 г

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення іонів кальцію у водній витяжці ґрунту проводиться за ДСТУ 7945:2015

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення іонів магнію у водній витяжці ґрунту проводиться за ДСТУ 7945:2015

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст іонів натрію у водній витяжці грунту (обмінний натрій) визначається за ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11/ДСТУ 7944:2015 методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою.

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст іонів калію у водній витяжці ґрунту (обмінний калій) визначається за ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11/ДСТУ 7944:2015 методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою.

Одиниця виміру –  мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст іонів калію у водній витяжці ґрунту (обмінний калій) визначається за ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11 методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою.

Одиниця виміру –  мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення обмінного кальцію в ґрунті проводиться ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11 методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою.

Одиниця виміру –  мг/кг

Вміст іонів хлору у водній витяжці ґрунту визначається за ДСТУ 7908:2015.

Одиниця виміру – ммоль-екв на 100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Вміст обмінного кальцію в ґрунті визначається методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою на приладі ICP за РМ.ВЛ.7.2-13

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного магнію в ґрунті визначається методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою на приладі ICP за ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11.

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного калію в ґрунті визначається методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою на приладі ICP за ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст обмінного магнію в ґрунті визначається методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою на приладі ICP за ДСТУ 7861:2015/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка обмінного кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунтах визначається методом атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою на приладі ICP за РМ.ВЛ.7.2-13

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст рухомої сірки в ґрунтах визначається згідно ДСТУ 8347:2015

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка бору в ґрунтах визначається методом РМ.ВЛ.7.2-03

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка молибдену в ґрунтах визначається методом РМ.ВЛ.7.2-04

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка міді в ґрунтах визначається методом ДСТУ 4770.6:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка свинцю в ґрунтах визначається методом ДСТУ 4770.9:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка цинку в грунтах визначається методом ДСТУ 4770.2:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка марганцю в грунтах визначається методом ДСТУ 4770.1:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка алюмінію в грунтах визначається методом РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка кобальту в грунтах визначається методом ДСТУ 4770.5:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка кадмію в ґрунтах визначається методом ДСТУ 4770.3:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка рухомих сполук заліза в ґрунтах визначається методом ДСТУ 4770.4:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст рухомих сполук нікелю в ґрунтах визначається методом ДСТУ 4770.7:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст рухомих сполук хрому в ґрунтах визначається методом ДСТУ 4770.8:2007/РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення рухомих форм цинку, міді, заліза, марганцю у складі диетилентриамінпентооцтової кислоти (ДТПО) проводиться  згідно ДСТУ ISO 14870:2005

Визначення елементного складу ґрунтів проводиться методом атомної емісії з індуктивно-зв’язаною плазмою.

Перелік елементів, що визначається: мідь, цинк, марганець, натрій, калій, кальцій, магній, алюміній, кобальт, залізо, бор, сірка, молібден, нікель

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 4 дні

Вигідні пакетні пропозиції

BASE
 • рН
 • гумус
 • амонійний азот та нітратний азот або легкогідролізований азот (на вибір)
 • рухомий фосфор
 • обмінний калій

Вартість аналізу – 450 грн з ПДВ

STANDARD
 • рН
 • гумус
 • амонійний азот та нітратний азот або легкогідролізований азот (на вибір)
 • рухомий фосфор
 • обмінний калій
 • обмінний кальцій
 • обмінний магній

Вартість аналізу – 515 грн з ПДВ

MAXIMUM
 • рН
 • гумус
 • амонійний азот та нітратний азот або легкогідролізований азот (на вибір)
 • рухомий фосфор
 • обмінний калій
 • обмінний кальцій
 • обмінний магній
 • сірка
 • бор
 • цинк

Вартість аналізу – 970 грн з ПДВ

Premium 1
 • рН
 • гумус
 • амонійний азот та нітратний азот або
  легкогідролізований азот (на вибір)
 • рухомий фосфор
 • обмінний калій
 • мідь
 • цинк
 • марганець
 • натрій
 • кальцій
 • магній
 • алюміній
 • кобальт
 • залізо
 • бор
 • сірка
 • молібден
 • нікель

Вартість аналізу – 1150 грн з ПДВ

Premium 2
 • рН
 • гумус
 • СВО
 • ЄКО
 • частка обмінних катіонів
 • амонійний азот
 • нітратний азот
 • легкогідролізований азот
 • рухомий фосфор
 • обмінний калій
 • магній
 • натрій
 • кальцій
 • цинк
 • марганець
 • кобальт
 • залізо
 • бор
 • сірка
 • молібден
 • нікель
 • мідь
 • гідролітична кислотність
 • гранулометричний склад

Вартість аналізу – 1820 грн з ПДВ

Premium 3
 • pH
 • електропровідність
 • гумус
 • нітратний азот
 • рухомий фосфор (Олсен/Брей І)
 • СEC (сума вібраних основ)
 • склад (частка) обмінних катіонів
 • вміст бікарбонатів
 • калій
 • натрій
 • кальцій
 • магній
 • мідь
 • цинк
 • марганець
 • залізо
 • бор
 • сірка
 • молібден

Вартість аналізу – 1520 грн з ПДВ