Аналіз мінеральних добрив

Мінеральні добрива вже давно стали однією із ключових складових інтенсивного сільського господарства та умовою досягнення високих рівнів врожайності для сільськогосподарський культур. Ринок добрив пропонує широкий вибір основних мінеральних добрив, органо-мінеральних добрив, мікроелементних препаратів, стимуляторів росту.

Але, нажаль, не завжди пропоновані добрива відповідають заявленим виробником характеристикам. Закуповуючи навіть одну партію неякісних агрохімічних препаратів, господарство несе великі збитки.

Найбільше невідповідностей вмісту елементів живлення зустрічається у мікроелементних сумішах. Часто питання про підтвердження якості виникає до новостворених добрив, що з’являются на ринку.

гранульовані мінеральні добрива

Аналіз мінеральних добрив – це дієвий інструмент для аграріїв, який дає змогу визначити фактичний якісний та кількісний склад добрив, уточнити розрахунки норм їх внесення, виявити підробку та перевірки надійність постачальника.

Аналізування якості добрив слід робити, не тільки коли Ви збираєтесь закупити новий препарат, добриво або змінити постачальника. Адже їх властивості можуть змінюватися при неправильному зберіганні та транспортуванні. Резонно аналізувати кожну партію перед купівлею та при прийманні на господарстві.

Аналіз мінеральних добрив в лабораторії FARMER.UA

Лабораторія FARMER.UA пропонує проведення агрохімічного аналізу добрив більше ніж на 40 ключових показників, враховуючи визначення масової частки мікроелементів.

У нас ви можете замовити аналіз та встановити якість мінеральних добрив, що відносяться до наступних груп:

 • Азотні добрива (амонію сульфат, карбамід, аміачна селітра, КАС)
 • Форсфорні добрива (суперфосфат простий та подвійний, фосфоритне борошно)
 • Калійні (калій хлористий, калійна сіль, сірчанокислий калій, калімагнезія)
 • Комплексні добрива (амофоска, азофоска, нітроамофоска, калійна селітра, РКД)
 • Мікроелементні добрива, у тому числі хелатні мікродбрива (борні, цинкові, марганцеві, молібденові, кобальтові тощо)
 • Вапнякові меліоранти (доломітове борошно, гранульовані вапняки, крейда)
 • Органомінеральні добрива (ОМД), які мають у складі тільки частину мінерального походження, а решту – органічної складової.

Ми аналізуємо склад добрив як сухому та гранульованому стані,  проводимо аналіз рідких мінеральних добрив.

Індивідуальний вибір показників для аналізу

Аналіз різних видів твердих та рідких добрив

Аналізування в лабораторії, яка працює згідно ДСТУ ISO 17025

Встановлення якості добрив та фактичного вмісту активних компонентів

Оптимальні терміни проведення та видачі результатів аналізу

Демократичні ціни та знижки для постійних Замовників

Аналіз індивідуальних показників якості добрив

 • рН
 • Гранулометричний склад
 • Загальний азот
 • Азот в нітратній формі
 • Азот в амонійній та амідній формах
 • Азот в солях амонію
 • Азот в амідній формі
 • Азот в нітратній та амонійній формі в складних добривах методом Деварда
 • Масова частка азоту в карбаміді
 • Масова частка фосфору
 • Масова частка калію
 • Сумарна масова частка карбонатів кальцію і магнію
 • Масова частка магнію
 • Масова частка біурету
 • Вміст сульфатів
 • Лужність КАС
 • Масова частка карбаміду в КАС
 • Масова частка аміачної селітри в КАС
 • Вміст загального азоту в КАС
 • Об'ємна маса
 • Електропровідність
 • Масова частка вологи
 • Масова частка кальцію (Ca)
 • Масова частка міді (Cu)
 • Масова частка магнію (Mg)
 • Масова частка марганцю (Mn)
 • Масова частка натрію (Na)
 • Масова частка молібдену (Mo)
 • Масова частка нікелю (Ni)
 • Масова частка стронцію (Sr)
 • Масова частка цинку (Zn)
 • Масова частка алюмінію (Al)
 • Масова частка бору (B)
 • Масова частка кобальту (Co)
 • Масова частка заліза (Fe)
 • Масова частка свинцю (Pb)
 • Масова частка селену (Se)
 • Масова частка сірки (S)
 • Масова частка кадмію (Cd)
 • Масова частка 15 елементів

рН мінеральних добрив визначаться в нашій лабораторії за методикою ДСТУ 7370:2013 або ДСТУ EN 13037:2005 (EN 13037:1999, ІDТ)

Одиниця виміру – одиниці рН

Термін проведення аналізу – 1 день

Визначення гранулометричного складу мінеральних добрив в нашій лабораторії проводиться за ГОСТ 21560.1-82, вапнякових меліорантів – за ДСТУ 7446:2013

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 1 день

Визначення масової частки загального азоту з відгонкою азоту  у мінеральних добривах проводиться за ДСТУ ISO 5315:2003 (ISO 5315:1984, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка азоту в нітратній формі (без відгонки аміаку) в складних добривах визначається за ГОСТ 30181.3-94

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту (в амонійній та амідних формах) в складних добривах визначається ГОСТ 30181.7-94, у однокомпонентних добривах визначається за ГОСТ 30181.2-94.

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту в амонійній формі в солях амонію визначається за ГОСТ 30181.6-94

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту в амідній формі в складних мінеральних добривах визначається за ГОСТ 30181.5-95

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка азоту в нітратній та амонійній формі в складних добривах
методом Деварда визначається за методикою ДСТУ ЕN 15476:2015  (EN 15476:2009, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту в карбаміді в нашій лабораторії визначається за методикою ДСТУ 7312:2013/ ДСТУ ISO1592

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка загального фосфору визначається за методикою ДСТУ EN 15956:2015  (EN 15956:2011, IDT)/ГОСТ 20851.2-75

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка калію визначається гравіметричним методом за ДСТУ ISO 5317:2003 /ДСТУ ISO 5318:2003

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Сумарна масова частка карбонатів кальцію і магнію визначається за ГОСТ 21560.1-82

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка магнію в мінеральних добривах визначається за ДСТУ EN 16198:2015 (EN 16198:2012, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка біурету визначається за ДСТУ 7312:2013/ ДСТУ ISO2754

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст сульфатів в мінеральних добривах визначається за ДСТУ EN 15749:2015 (EN 15749:2009, IDT)/ДСТУ 15960:2017 (EN 15960:2011, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Лужність КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка карбаміду в КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка аміачної селітри в КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Вміст загального азоту в КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Об’ємна маса (густина) добрива визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – г/см3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Електропровідність в мінеральних добривах визначається за ДСТУ EN 13038:2005 (EN 13038:1999, ІDТ)

Одиниця виміру – мСм/м

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка вологи у мінеральних добривах визначається ДСТУ 7446:2013 або ГОСТ 20851.4-75

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка кальцію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка міді у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка магнію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка марганцю у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка натрію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка молібдену у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка нікелю у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка стронцію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка цинку у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка алюмінію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка бору у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка кобальту у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка заліза у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка свинцю у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка селену у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка сірки у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка кадмію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка 15 елементів у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 6 днів

Амонію нітрат
 • амонійний та нітратний азот
 • загальний азот
 • масова частка води
 • рН 10-% водного розчину
 • речовини не розчинні у кислоті
 • гранулометричний склад

Термін виконання – 7 днів

Карбамід
 • зовнішній вигляд
 • загальний азот
 • масова частка вільного аміаку
 • масова частка води
 • масова частка біурету
 • гранулометричний склад

Термін виконання – 6 днів

Кас
 • лужність
 • масова частка карбаміду
 • масова частка аміачної селітри
 • загальний азот
 • об’ємна маса

Термін виконання – 7 днів

Меліоранти вапнякові
 • сумарна масова частка карбонатів кальцію та магнію
 • масова частка вологи
 • гранулометричний склад

Термін виконання – 4 дні