Аналіз мінеральних добрив

Farmer.ua > Лабораторія агрохімії > Аналіз мінеральних добрив

Мінеральні добрива – одна з ключових складових інтенсивного сільськогосподарського виробництва, яка забезпечує досягнення високих врожаїв. На сьогоднішній день ринок пропонує широкий вибір мінеральних та органо-мінеральних добрив, мікродобрив, стимуляторів росту.

Нажаль, не завжди пропоновані добрива відповідають заявленим виробником характеристикам. Найбільше невідповідностей фактичного складу зустрічається у мікродобривах. Підтвердження якості часто потребують новостворені добрива та препарати для стимуляції росту рослин.

гранульовані мінеральні добрива

Аналіз мінеральних добрив – це дієвий інструмент для встановлення їх фактичного якісного та кількісного складу. Достовірні дані про вміст елементів живлення дозволяють правильно розрахувати норми внесення, виявити підробку та перевірити надійність постачальника.

Лабораторний аналіз добрив слід проводити не тільки при закупівлі нових препаратів або розгляді продукції нового постачальника. Властивості добрив можуть змінюватись внаслідок неправильного зберігання і транспортування. Тому контроль якості добрив варто проводити під час приймання кождної окремої партії, а також при тривалому зберіганні добрив на власному складі.

Аналіз мінеральних добрив в лабораторії FARMER.UA

Лабораторія FARMER.UA проводить аналіз добрив на визначення більше 40 показників якості, у тому числі вміст мікроелементів.

У нас Ви можете замовити встановлення якості сухих сипучих, гранульованих та рідких мінеральних добрив, що відносяться до наступних груп:

 • Азотні добрива (амонію сульфат, карбамід, аміачна селітра, КАС);
 • Фосфорні добрива (суперфосфат простий та подвійний, фосфоритне борошно);
 • Калійні (калій хлористий, калійна сіль, сірчанокислий калій, калімагнезія);
 • Комплексні добрива (амофоска, азофоска, нітроамофоска, калійна селітра, РКД);
 • Мікроелементні добрива, у тому числі хелатні мікродбрива (борні, цинкові, марганцеві, молібденові, кобальтові тощо);
 • Вапнякові меліоранти (доломітове борошно, гранульовані вапняки, крейда);
 • Органомінеральні добрива (ОМД).

Переваги роботи з нашою лабораторією

Індивідуальний вибір показників для аналізу

Аналіз різних видів твердих та рідких добрив

Аналіз в лабораторії акредитованої згідно ДСТУ ISO 17025

Встановлення якості добрив згідно нормативної документації

 

Оптимальні терміни проведення та видачі результатів аналізу

Демократичні ціни та знижки для постійних Замовників

Аналіз індивідуальних показників якості добрив

 • рН
 • Гранулометричний склад
 • Загальний азот
 • Азот в нітратній формі
 • Азот в амонійній та амідній формах
 • Азот в солях амонію
 • Азот в амідній формі
 • Азот в нітратній та амонійній формі в складних добривах методом Деварда
 • Масова частка азоту в карбаміді
 • Масова частка фосфору
 • Масова частка калію
 • Сумарна масова частка карбонатів кальцію і магнію
 • Масова частка магнію
 • Масова частка біурету
 • Вміст сульфатів
 • Лужність КАС
 • Масова частка карбаміду в КАС
 • Масова частка аміачної селітри в КАС
 • Вміст загального азоту в КАС
 • Об'ємна маса
 • Електропровідність
 • Масова частка вологи
 • Масова частка кальцію (Ca)
 • Масова частка міді (Cu)
 • Масова частка магнію (Mg)
 • Масова частка марганцю (Mn)
 • Масова частка натрію (Na)
 • Масова частка молібдену (Mo)
 • Масова частка нікелю (Ni)
 • Масова частка стронцію (Sr)
 • Масова частка цинку (Zn)
 • Масова частка алюмінію (Al)
 • Масова частка бору (B)
 • Масова частка кобальту (Co)
 • Масова частка заліза (Fe)
 • Масова частка свинцю (Pb)
 • Масова частка селену (Se)
 • Масова частка сірки (S)
 • Масова частка кадмію (Cd)
 • Масова частка 15 елементів

рН мінеральних добрив визначаться в нашій лабораторії за методикою ДСТУ 7370:2013 або ДСТУ EN 13037:2005 (EN 13037:1999, ІDТ)

Одиниця виміру – одиниці рН

Термін проведення аналізу – 1 день

Визначення гранулометричного складу мінеральних добрив в нашій лабораторії проводиться за ГОСТ 21560.1-82, вапнякових меліорантів – за ДСТУ 7446:2013

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 1 день

Визначення масової частки загального азоту з відгонкою азоту  у мінеральних добривах проводиться за ДСТУ ISO 5315:2003 (ISO 5315:1984, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка азоту в нітратній формі (без відгонки аміаку) в складних добривах визначається за ГОСТ 30181.3-94

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту (в амонійній та амідних формах) в складних добривах визначається ГОСТ 30181.7-94, у однокомпонентних добривах визначається за ГОСТ 30181.2-94.

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту в амонійній формі в солях амонію визначається за ГОСТ 30181.6-94

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту в амідній формі в складних мінеральних добривах визначається за ГОСТ 30181.5-95

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка азоту в нітратній та амонійній формі в складних добривах
методом Деварда визначається за методикою ДСТУ ЕN 15476:2015  (EN 15476:2009, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка азоту в карбаміді в нашій лабораторії визначається за методикою ДСТУ 7312:2013/ ДСТУ ISO1592

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка загального фосфору визначається за методикою ДСТУ EN 15956:2015  (EN 15956:2011, IDT)/ГОСТ 20851.2-75

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка калію визначається гравіметричним методом за ДСТУ ISO 5317:2003 /ДСТУ ISO 5318:2003

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Сумарна масова частка карбонатів кальцію і магнію визначається за ГОСТ 21560.1-82

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка магнію в мінеральних добривах визначається за ДСТУ EN 16198:2015 (EN 16198:2012, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка біурету визначається за ДСТУ 7312:2013/ ДСТУ ISO2754

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст сульфатів в мінеральних добривах визначається за ДСТУ EN 15749:2015 (EN 15749:2009, IDT)/ДСТУ 15960:2017 (EN 15960:2011, IDT)

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Лужність КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка карбаміду в КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка аміачної селітри в КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Вміст загального азоту в КАС визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Об’ємна маса (густина) добрива визначається за ТУ У 20.1-39961046-001:2016

Одиниця виміру – г/см3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Електропровідність в мінеральних добривах визначається за ДСТУ EN 13038:2005 (EN 13038:1999, ІDТ)

Одиниця виміру – мСм/м

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка вологи у мінеральних добривах визначається ДСТУ 7446:2013 або ГОСТ 20851.4-75

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка кальцію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка міді у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка магнію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка марганцю у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка натрію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка молібдену у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка нікелю у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка стронцію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка цинку у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка алюмінію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка бору у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка кобальту у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка заліза у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка свинцю у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка селену у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка сірки у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка кадмію у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 4 дні

Масова частка 15 елементів у мінеральних добривах визначається на ICP за РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 6 днів

Спеціальні пакетні пропозиції

Амонію нітрат
 • амонійний та нітратний азот
 • загальний азот
 • масова частка води
 • рН 10-% водного розчину
 • речовини не розчинні у кислоті
 • гранулометричний склад

Термін виконання – 7 днів

Ціна – 965 грн з ПДВ

Карбамід
 • загальний азот
 • масова частка вільного аміаку
 • масова частка води
 • масова частка біурету
 • гранулометричний склад

Термін виконання – 6 днів

Ціна – 999 грн з ПДВ

Кас
 • лужність
 • масова частка карбаміду
 • масова частка аміачної селітри
 • загальний азот
 • об’ємна маса

Термін виконання – 7 днів

Ціна – 1157 грн з ПДВ

Сульфат цинку
 • нерозчинний залишок
 • рН 5-% розчину
 • масова частка цинку
 • масова частка свинцю
 • масова частка міді
 • масова частка кадмію
 • масова частка нікелю
 • масова частка заліза

Термін виконання – 7 днів

Ціна – 1150 грн з ПДВ

Меліоранти вапнякові
 • сумарна масова частка карбонатів кальцію та магнію
 • масова частка вологи
 • гранулометричний склад

Термін виконання – 4 дні

Ціна – 308 грн з ПДВ

Замовити аналіз мінеральних добрив в лабораторії FARMER.UA

Звернутись у комерційний відділ
1
Дізнатись про ціни, спеціальні пропозиції, умови оплати, терміни проведення аналізу. Отримати допомогу у виборі показників для аналізу та заповненні супровідних документів - заявки та листа погодження.
Обрати перелік показників, заповнити заявку
2
Перелік показників для аналізу залежить від особливостей конкретного добрива та побажань Замовника. Перелік показників фіксується у заявці, яка є невід'ємною складовою процуедури аналізу.
Відібрати зразок та надіслати його у лабораторію
3
Надіслати зразок можна на відділення Нової Пошти, або доставити безпосередньо у лабораторію. Мінімальна кількість добрива для аналізу: 0,5 л - рідке добриво, 1 кг - сухе сипуче або гранульоване.
Оплатити рахунок
4
Рахунок на оплату може бути виставлений для юридичної, або для фізичної особи. Аналізування зразків проводиться за умови 100% попередньої оплати.
Отримати результати аналізу
5
Результати аналізу надаються у вигляді протоколу випробувань, де вказані фактичні показники та методи їх визначення. Протокол випробувань оформлений відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025