Аналіз органічних добрив

Farmer.ua > Лабораторні дослідження > Аналіз органічних добрив

Органічні добрива – найпопулярніший вид добрив, який широко застосовується не тільки на полях органічного землеробства, а й на класичних сільськогосподарських підприємствах по вирощуванню зернових, технічних, плодово-ягідних і навіть декоративних культур.

Відомо, що органічні добрива є найкращим природнім носієм поживних елементів для рослин. Використовуючи їх, ми не тільки повертаємо вкрай потрібні для розвитку рослин поживні речовини, але і підвищуємо родючість грунту, збільшуючи вміст гумусу та елементів живлення, покращуємо його агрофізичні властивості, водний та повітряний режими.

Органічні відходи тваринництва широко використовуються в якості добрива, вирішуючи два завдання одночасно – утилізацію відходів тваринницьких комплексів та удобрення сільськогосподарських культур.

Види органічних добрив

Органічним добривом називають субстанцію рослинного або тваринного походження, що містить комплекс поживних речовин, і яка вноситься у грунт для усунення дефіциту мінерального живлення рослин.

До органічних добрив відносяться:

 • відходи тваринництва (гній свиней та ВРХ, пташиний послід)
 • відходи переробки рослинної продукції (солома, тирса та кора дерев, сидерати)
 • органічні відходи промисловості (дефекат, післяспиртова барда, дегістат біогазових станцій)

Також дуже відомими і розповсюдженими у якості органічних добрив є торф, компост, вермикомпост, біогумус, сапропель, попіл та деревне вугілля.

компост як органічне добриво
органічне добриво під овочеві культури
складові компоненти для компосту
біочар як органічне добриво

Особливості проведення аналізу органічних добрив

Головна особливість органічних добрив – нестабільність їх складу та концентрації ключових елементів, що зумовлено характеристиками вихідної речовини.

Показники добрив тваринного походження залежать від раціону тварин, рослинного походження – від фактичного вмісту елементів у рослині, органічні відходи виробництв – від технології, яка на данний час застосовується.

Це зумовлює складнощі при розрахунках норми внесення органічних добрив. Саме тому аналіз органічних добрив має виключне значення при їх виробництві та застовуванні.

Перелік показників, на які варто аналізувати органічні добрива залежить від виду добрива та особливостей його подальшого використання.

 

1.
Якщо відходи тваринництва призначені для подальшої переробки у біогазовому виробництві, то ключовим показником є вміст вологи та сухої речовини. Визначення вмісту вологи в гноївці обов’язково потрібно проводити до і після сепарації.

 

2.
Аналіз дефекату для подальшого використання у якості добрива слід робити на такі елементи живлення: вміст органічної речовини, азот, фосфор, калій, кальцій, магній, pH.

 

3.
Аналіз несепарованого гною свиней перед внесенням на поле доцільно робити на такий перелік показників: вологість, зольність, вміст органічної речовини, загальний та амонійний азот, рН, співвідношення вуглецю та азоту, вміст загального фосфору, калію, кальцію, магнію.

Аналіз індивідуальних показників органічних добрив

 • Вміст вологи
 • Зольність
 • Вмісту вуглецю (С)
 • Співвідношення C:N
 • Вміст загального фосфору (Р)
 • Вміст загального калію (К)
 • Вміст загального азоту (N)
 • Масова частка магнію (Mg)
 • Масова частка кальцію (Ca)
 • Масова частка сірки (S)
 • Масова частка міді (Cu)
 • Масова частка марганцю (Mn)
 • Масова частка натрію (Na)
 • Масова частка молібдену (Mo)
 • Масова частка цинку (Zn)
 • Масова частка алюмінію (Al)
 • Масова частка кобальту (Co)
 • Масова частка заліза (Fe)
 • Масова частка хлору (Cl)
 • Масова частка 15 елементів

Вміст вологи та сухої речовини у відходах рослинництва і тваринництва має велике значення не тільки при внесенні  їх у якості органічного добрива, а також при використанні їх у складі біосубстрату для біогазового виробництва.

Визначення вмісту вологи у орг добриві у нашій лабораторії відбувається за методикою – ДСТУ EN 12048:2005 (EN 12048:1996, IDT)

Оциниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Зольність органічного добрива вказує на масову частку мінеральних речови, які залишаються після спалювання зразка.

Зольність органічних добрив у нашій лабораторії визначається за ДСТУ 8454:2015

Оциниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст вуглецю у органічних добривах визначається у %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Співвідношення вуглецю до азоту у органічних добривах у нашій лабораторії проводиться за ДСТУ 8454:2015

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка загального фосфору у органічних добривах визначається у нашій лабораторії за ДСТУ 7911:2015/ГОСТ 26717-85

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка загального калію у органічних добривах визначається у нашій лабораторії за ДСТУ 7911:2015/ДСТУ 7949:2015

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка загального та амонійного азоту у органічних добривах визначається у нашій лабораторії за ДСТУ 7911:2015

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка магнію у органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

 

Масова частка кальцію у органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка сірки в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка міді в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка марганцю в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка натрію в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка молібдену в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка цинку в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка алюмінію в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка кобальту в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка заліза в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка хлору в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка 15 елементів в органічних добривах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру –  %

Термін проведення аналізу – 5 днів

Вигідні пакетні пропозиції

Пакет BASE ORGANIC
 • рН
 • вміст вологи
 • зольність
 • масова частка загального та амонійного азоту
 • вміст органічної речовини
 • співвідношення C:N
 • вміст загального калію
 • вмыст загального фосфору

Термін проведення – 7 днів

Пакет STANDARD ORGANIC
 • рН
 • вміст вологи
 • зольність
 • масова частка загального та амонійного азоту
 • вміст органічної речовини
 • співвідношення C:N
 • вміст загального калію
 • вміст загального фосфору
 • масова частка 12 елементів: Ca, Mg, S, Cu, Mn, Na, Mo, Zn, Al, B, Co, Fe

Термін проведення – 9 днів

Пакет MAXIMUM ORGANIC
 • рН
 • вміст вологи
 • зольність
 • масова частка загального та амонійного азоту
 • вміст органічної речовини
 • співвідношення C:N
 • вміст загального калію
 • вміст загального фосфору
 • масова частка 17 елементів: Ca, Mg, S, Cu, Mn, Na, Mo, Ni, Sr, Zn, Al, B, Co, Fe, Pb, Se, Cd

Термін проведення – 12 днів

Аналіз органічних добрив регулярно проводиться у таких сферах

Твариництво 

утилізація гною шляхом його продажу або переробки

Біогазові установки 

приготування біосубстрату для виробництва біогазу

Виробництво добрив

контроль якості вихідної сировини та готової продукції

Вирощування с/г культур

розрахунок правильних норм внесення органічних добрив

Сертифікація добрив

підтвердження агроекологічної безпечності та ефективності

Органічне землеробство 

повна або часткова заміна мінеральних добрив органічними

Агроконсалтинг

визначення економічної доцільності застосування органічних добрив

Наукова діяльність

вивчення процесів перетворення хімічних речовин у добривах та грунті