Аналіз торфу і тепличних ґрунтів

Farmer.ua > Лабораторія агрохімії > Аналіз торфу і тепличних ґрунтів

Процес вирощування рослин у теплицях характерний тим, що усі умови навколишнього середовища задає та контролює людина: температуру, мікроклімат, кількість та якість поливної води, склад ґрунту тощо.

В умовах закритого ґрунту рослини мають більш тривалий період вегетації (плодоношення), мають вищу врожайність, але у той же час є більш вразливими до окремих дії несприятливих факторів.

Саме тому підхід до контролювання ключових умов вирощування рослин повинен бути комплексним та систематичним. Агрохімічний аналіз тепличних ґрунтових сумішей, торфу, субстрату, води для поливу та листову діагностику рослин слід робити частіше, ніж при вирощуванні тих самих рослин в умовах відкритого грунту.

Аналіз тепличного ґрунту

Тепличний ґрунт готується специфічно під кожну культуру, із урахуванням фізіологічних потреб рослини та мікроклімату теплиці. Ґрунтові суміші широко використовуються у квітникарстві, ландшафтному дизайні, озелененні територій.

Склад тепличного ґрунту та спеціальних грунтових сумішей може включати різні компоненти, традиційно це: ґрунтовий матеріал (глина, суглинок, пісок), листя, торф, кора хвойних дерев, солома злакових культур, тирса, мул із річок та озер, перегній, мінеральні добрива тощо.

анализ тепличной почвы
анализ тепличной почвы
анализ тепличной почвы

Аналіз тепличних ґрунтів та їх компонентів є складовою раціонального виробництва рослинної продукції. На основі даних агрохімічного аналізу можливо завчасно та одностайно визначити, наскільки склад тепличного ґрунту відповідає потребам рослин.

Як правило, тепличний ґрунт для вирощування овочів повністю або частково оновлюють раз на 1-2 роки.

Агрохімічний аналіз дозволяє визначити комплекс заходів для покращення властивостей ґрунту – додаткове внесення добрив або повна заміна ґрунту.

Ще однією особливістю вирощування рослин в умовах закритого ґрунту є дозоване та часте внесення добрив для підтримання рівня поживних речовин. Тому для якісного агрохімічного обслуговування велике значення має не тільки точність, але й швидкість проведення агрохімічного аналізу та якісна його інтерпретація.

Аналіз торфу

Торф – це осадова гірська порода органічного походження, що утворилась шляхом біохімічного розкладу болотних рослин в умовах перезволоження та малого доступу кисню.

Торф широко застосовується у сільському господарстві як компонент тепличних сумішей та у якості органічного добрива. Він зменшує негативний вплив хімічних речовин у складі добрив, блокує міграцію в ґрунті важких металів, сприяє накопиченню вуглецю із атмосферного повітря.

Аналіз складу торфу замовляють, коли необхідно перевірити або підтвердити якість торфу. Аналіз якості торфу актуальний для таких компаній:

Гірничодобувні компанії, які займаються видобутком торфу

Торгуючі організації, які контролюють якість свого товару

Виробники органічних добрив та грунтових сумішей

Кінцеві споживачі: ягідники, теплиці, садові центри

Аналіз індивідуальних показників якості торфу і грунтосумішей

 • Зольність
 • Гідролітична кислотність
 • Вміст хлорид-іонів у водній витяжці
 • Вміст іонів калію у водній витяжці
 • Вміст іонів магнію у водній витяжці
 • Вміст іонів кальцію у водній витяжці
 • Вміст нітратного азоту
 • Вміст амонійного азоту
 • Вміст рухомих сполук калію
 • Вміст рухомих сполук фосфору
 • Вміст сухої речовини та вологи
 • Масова частка вологи
 • Обмінна кислотність (рН)
 • Активна кислотність (рН)
 • Масова частка S, B, Mn, Zn
 • Масова частка Ca, Mg, Na
 • Масова частка Fe, Cd, Co, Ni
 • Масова частка сірки (S)
 • Масова частка бору (B)
 • Масова частка цинку (Zn)
 • Масова частка марганцю (Mn)
 • Масова частка заліза (Fe)
 • Масова частка кадмію (Cd)
 • Масова частка кобальту (Co)
 • Масова частка нікелю (Ni)
 • Масова часткка свинцю (Pb)
 • Визначення групи з 16 елементів

Зольність – це масова доля золи (мінеральний залишок), який залишається після повного спалювання (озолення) зразка.

Одиниця виміру – %

Фактично цей показник вказує на частку мінеральної речовини, яка міститься у складі грунту або торфу.

Зольність торфу – один із ключових показників його якості, особливо якщо мова йде про його цільове використання. Відомо, що зольність торфу не перевищує 50%. Для використання у якості органічних добрив використовується торф зольністю не менше 35%, у якості палива – 23-35%, для виготовлення паливних брикетів – 15-23%.

Метод, який ми застововуємо для визначення зольності торфу і грунтових сумішей – ДСТУ 7942:2015

Термін проведення аналізу – 2 дні

Гідролітиична кислотність грунту або торфу виражає здатність твердої фази грунту до обміну іонами з рідкою фазою.

Одиниця виміру ммоль-екв/100г

Метод, який ми використовуємо для визначення гідролітичної кислотності – ГОСТ 27894.1-88

Термін проведення аналізу – 1 день

Вміст хлорид-іонів у водній витяжці торфів та грунтів у нашій лабораторії проводиться за методом – ДСТУ 7908:2015

Одиниця виміру – ммоль-екв/100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Вміст іонів калію у водній витяжці торфів та грунтів у нашій лабораторії проводиться за методом – ДСТУ 7944:2015

Одиниця виміру – ммоль-екв/100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Вміст іонів магнію у водній витяжці торфів та грунтів у нашій лабораторії проводиться за методом – ДСТУ 7945:2015

Одиниця виміру – ммоль-екв/100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Вміст іонів кальцію у водній витяжці торфів та грунтів у нашій лабораторії проводиться за методом – ДСТУ 7945:2015

Одиниця виміру – ммоль-екв/100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Аналіз вмісту нітратного азоту в тепличних грунтах і торфах проводиться за методикою ДСТУ 7947:2015

Одиниця виміру – мг/100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Аналіз вмісту амонійного азоту в тепличних грунтах і торфах проводиться за методикою ДСТУ 7946:2015

Одиниця виміру – мг/100 г

Термін проведення аналізу – 1 день

Аналіз вмісту рухомих сполук калію проводиться за методикою ГОСТ 27894.6-88

Одиниця виміру – мг/100 г

Термін проведення аналізу – 2 дні

Аналіз вмісту рухомих сполук фосфору проводиться за методикою ГОСТ 27894.5-88

Одиниця виміру – мг/100 г

Термін проведення аналізу – 2 дні

Вміст вологи та сухої речовини у тепличних грунтах і торфах визначається за методикою ДСТУ ISO 11465-2001

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка вологи у торфах визначається за методикою ГОСТ 11305-2013

Одиниця виміру – %

Термін проведення аналізу – 2 дні

Обмінна кислотність визначається за методикою ДСТУ 7882:2015

Одиниця виміру – одиниці рН

Термін проведення аналізу – 1 день

Активна кислотність тепличного грунту і торфу визначається за методикою ДСТУ 7882:2015

Одиниця виміру – одиниці рН

Термін проведення аналізу – 1 день

Масова частка сірки, бору, марганцю, цинку у у торфах та тепличних грунтах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка кальцію, магнію, натрію у торфах та тепличних грунтах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка заліза, кадмію, кобальту, нікелю у торфах та тепличних грунтах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 3 дні

Масова частка сірки у торфах та тепличних грунтах визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка бору у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка цинку у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка марганцю у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка заліза у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка кадмію у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка кобальту у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка нікелю у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Масова частка свинцю у торфах та тепличних грунтах у нашій лабораторії визначається на ICP за методикою РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення групи елементів: кальцій, мідь, магній, марганець, натрій, молібден, нікель, стронцій, цинк, алюміній, бор, кобальт, залізо, свинець,
сірка, кадмій.

Методика проведення аналізу у нашій лабораторії РМ.ВЛ.7.2-11

Одиниця виміру – мг/кг

Термін проведення аналізу – 3 дні

Замовити аналіз торфу або тепличного грунту в лабораторії FARMER.UA

Лабораторія FARMER.UA проводить аналіз тепличних ґрунтів і торфу на визначення 28 показників їх якості, у тому числі мікроелементний склад у максимально стислі терміни. Ми проводимо та видаємо результати аналізу, які агроном Вашого господарства зможе відразу використовувати в роботі.

Якщо ви бажаєте отримати достовірну інформацію про якісний та кількісний склад поживних речовин у грунтових сумішах, торфах, субстратах, надсилайте проби у нашу лабораторію.

Звернутись у комерційний відділ
1
Отримати консультацію по переліку показників для аналізу, відбору проб, цінам, умовам співпраці та спеціальним пропозиціям
Підтвердити замовлення на аналіз
2
Розглянути комерційну пропозицію на проведення аналізу, обрати перелік запропонованих показників або пакетних пропозицій, оплатити рахунок
Відібрати та надіслати проби у нашу лабораторію
3
Відібрати проби можна самостійно згідно наших рекомендацій, або замовити виїзд для відбору проб фахівця FARMER.UA
Заповнити супровідні документи на аналіз
4
Для проведення аналізу обов'язково потрібно заповнити та надіслати Заявку на аналіз та Лист погодження, у яких вказується перелік показників і терміни проведення аналізу
Отримати результати аналізу
5
За результатами аналізу торфу та грунтових сумішей ми надаємо протокол випробувань ДСТУ ISO 17025:2017, інформаційний лист з графіками забезпеченості елементами живлення