Комплексне агрохімічне обстеження ґрунту

Farmer.ua > Агроконсалтинг > Комплексне агрохімічне обстеження ґрунту

Агрохімічний аналіз ґрунту – це дієвий інструмент для збереження родючості ґрунтів та планування врожайності сільськогосподарських культур.

Ми пропонуємо комплекс агрохімічних досліджень, що включають: автоматичний та ручний відбір проб ґрунту, аналіз зразків у власній лабораторії та інтерпретацію аналізу із наданням рекомендацій від агронома.

Лабораторія FARMER.UA здійснює свою діяльність відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025:2017, оснащена обладнанням від кращих світових виробників, яке підлягає постійному перевірянню та калібруванню. Аналізування проводиться згідно до вимог чинних міжнародних, національних та регіональних нормативних документів, методик виконання вимірювань та вимог встановлених Замовником.

Коли робити комплексне агрохімічне обстеження ґрунту?

Виявлення дефіциту поживних речовин після збирання врожаю

Визначення із культурою, яку доцільно вирощувати

Для правильного розрахунку системи удобрення культур

Залучення нової ділянки у с/г використання

При впровадженні системи точного землеробства

При затримці росту і розвитку культур під час вегетації

Автоматичний відбір проб ґрунту

Автоматичний відбір проб грунту – способ відбору проб, який застосовується для оптимізації процесу відбору, забезпечуючи більшу точність та швидкість відбору зразків, прив’язку до GPS координат та отримання достовірних даних для формування картограм забезпеченості елементами.

Автоматичний пробовідбірник облаштований на основі автомобільного транспорту, що забезпечує швидку зміну локації під час відбору проб.

Для відбору проб за допомогою автоматичного пробовідбірника спочатку здійснюється об’їзд по периметру поля, за допомогою спеціального програмного забезпечення створюється карта-завдання для відбору проб з GPS-прив’язкою.

За один день роботи автоматичний пробовідбірник забезпечує відбір проб грунту на площі не менше 500 га (при використанні гектарної сітки 10 га).

Одна проба формується шляхом об’єднання зразків грунту, отриманих після 20-30 рівномірних “уколів” на площі відповідно обраної гектарної сітки.

Зразки нумеруються та передаються на аналіз у лабораторію, результати аналізу зразків заносяться у програмне забезпечення, за допомогою якого формуються карти розподілу елементів живлення на ділянках поля.  У подальшому така карта може використовуватись для створення карт-завдань для диференційованого внесення добрив.

Ціна на автоматичний відбір проб грунту залежить від обраного переліку або пакету показників, гектарної сітки відбору (щільності відбору), загальної площі поля та місцезнаходження господарства.

Відбір проб автоматичним пробовідбірником має такі переваги

Швидкість відбору зразків (до 500 га за робочий день)

Прив’язка до GPS координат

Проведення обміру поля

Відбір проб на ділянках з різним рельєфом

Щільність відбору проб від 0,2 га до 20 га

Регулювання відбору проб на різній глибині

Результати комплексного агрохімічного обстеження ґрунту

Звіт по результатах випробувань включає в себе:

  1. Протокол згідно ДСТУ ISO 17025:2017
  2. Інтерпретацію даних згідно ДСТУ 4362:2004
  3. Інформаційний лист з графіками забезпеченості ґрунту елементами живлення (включно з мікро- та мезоелементами)
  4. Консультацію агронома по живленню 3-х будь-яких культур на вибір