Розробка рекомендацій та технологічних карт

Farmer.ua > Агроконсалтинг > Розробка рекомендацій та технологічних карт

Агрохімічний аналіз ґрунту дозволяє встановити хімічний склад ґрунту, вміст поживних речовин, отримати уявлення про те які процеси протікають у ньому, але кінцева мета аналізу  – встановити комплекс заходів для покращення властивостей ґрунту та збільшенню родючості культур.

Саме тому для своїх Замовників ми надаємо детальний звіт за результатами аналізу, який включає не тільки доступну та репрезентативну інтерпретацію, але й детальні рекомендації від нашого фахівця по внесенню елементів живлення.

Структура звіту з агрохімічного обстеження ґрунтів

Інтерпретація даних агрохімічного обстеження ґрунту здійснюється згідно ДСТУ 4362:2004.

Стандартний звіт по результатах випробувань включає в себе:

  1. Картограма розміщення полів.
  2. Протоколи випробувань згідно ДСТУ ISO 17025:2017. У протоколі окрім результату аналізу зазначається ступінь забезпеченості і обов`язково вказуються методи, що застосовувались при визначенні того, чи іншого показника.
  3. Інформаційний лист з графіками забезпеченості ґрунту елементами живлення (включно з мікро- та мезоелементами).
  4. Таблиця розподілу за вмістом елементів живлення за результатами протоколу випробувань.
  5. Рекомендації агронома по внесенню елементів живлення. За результатами агрохімічного обстеження ґрунту, згідно протоколу випробувань наш фахівець розробляє рекомендації по досягненню запланованого рівня врожайності для будь-яких трьох сільськогосподарських культур на вибір.
  6. Карти розподілу поживних елементів.
Картограма розподілу рухомої сірки
Картограма розподілу рухомого молібдену
Картограма розподілу азоту амонійного

Картограми розподілу елементів в ґрунті

Ці картограми у вигляді ізоліній формуються для кожного з аналізованих елементів і можуть бути використані у точному землеробстві при формуванні карт-завдань для диференційованого внесення добрив.

Дані, які ми надаємо, є корисними для керівників господарств та фахівців агрономічного напрямку, тому що можуть бути використані як для коригування живлення рослин згідно етапів органогенезу, так і для прийняття управлінських рішень.

1.
Де використовувати дані, наведені у звіті?

Звіт випробувальної лабораторії використовується для планування внесення добрив з прив`язкою до фаз розвитку рослин для компенсації дефіциту поживних речовин для росту і розвитку культур в найбільш критичні періоди. Минулорічні звіти можна використовувати для простеження динаміки виносу поживних речовин з ґрунту разом із врожаєм, тобто здійснювати моніторинг родючості ґрунту і на основі цього коригувати сівозміну для журналу «Історія поля».

2.
 У які терміни Ваша лабораторія готує звіт по результатам аналізу?

Протягом 1-3 днів після отримання результатів лабораторних досліджень наші замовники отримують звіт на електронну пошту. Паперовий варіант ми надсилаємо на адресу замовника будь-яким зручним для нього способом.

3.
Чи можна дані звіту використовувати у точному землеробстві?

Можна. На основі карт розподілу поживних речовин формуються картограми-завдання для диференційованого внесення добрив під обрані програмні продукти.

Ми надаємо рекомендації по вирощуванню таких культур

Зернові

Олійні

Технічні

Енергетичні

Овочеві

Бульбоплоди

Ягідні

Плодові

Екзотичні

Хвойні

Декоративні

Горіхоплідні