Зберігання рослин в культурі in vitro

Farmer.ua > Виробничий центр садивного матеріалу > Зберігання рослин в культурі in vitro

Зберігання рослинного матеріалу в культурі in vitro є сучасним ефективним підходом для вирішення проблеми збереження видового та генетичного біорізноманіття рослин. Для цього створюються спеціальні банки з колекціями рослин in vitro.

Колекції рослин in vitro формуються з ізольованих культур клітин, тканин, органів: меристем, калюсу, клітинних та ембріогенних культур, мікропагонів та мікророслин, що отримані від унікальних генотипів, або рослин, які мають виключне господарське значення та важко піддаються розмноженню. Створення та підтримання колекцій здійснюється за допомогою різних біотехнологічних методів.

Рослини, які є основою колекцій in vitro: зникаючі і рідкісні види рослин, рослини з покращеними властивостями, що втрачаються при розмноженні насінням, рослинний матеріал для подальшого розмноження in vitro та отримання саджанців, особливо цінні й екзотичні види рослин, які важко розмножуються.

Колекція in vitro лабораторно-виробничого комплексу FARMER.UA налічує більше 100 генотипів різних видів і сортів рослин.

Колекції in vitro створюються для досягнення наступних цілей:

Відновлення генофонду рідкісних або зникаючих видів

Масове тиражування цінних важкорозмножуваних видів та сортів рослин

Скорочення терміну та витрат на тиражування певних сортів рослин

Довготривале зберігання унікального рослинного матеріалу, цінних генотипів природного або штучного походження

Проведення наукових досліджень фундаментального або прикладного характеру