Часті запитання

Farmer.ua > Часті запитання
Які основні показники якості аміачної селітри?
Аміачна селітра (нітрат амонію, NH4NO3) – азотне добриво, яке широко використовується для передпосівного внесення та підживлення для широкого спектру культур....
Читати далі
Живлення рослинЛистова діагностика
Навіщо проводити аналіз пожнивних решток?
Аналіз побічної рослинної продукції, яка залишилась після збирання врожаю дозволяє отримати цінну інформацію про стан агроценозів та процеси перетворення поживних...
Читати далі
Аналіз грунту
Що являє собою показник “гранулометричний склад ґрунту”?
Гранулометричний склад – показник, який характеризує відсотковий вміст механічних фракцій, які входять до складу ґрунту. Це один із головних параметрів...
Читати далі
Аналіз органічних і мінеральних добрив
Які показники якості варто визначати у вапнякових добривах та меліорантах?
Для визначення якості вапнякових меліорантів використовуються такі показники: вологість, гранулометричний склад, вміст карбонатів кальцію та магнію, а також розраховується показник...
Читати далі
Аналіз органічних і мінеральних добривАналіз органічних і мінеральних добривПорада агронома
Як зменшити кислотність грунту?
Підвищений рівень кислотності здійснює негативний вплив на агрохімічні та агрофізичні властивості ґрунту, сповільнює процеси росту та розвитку рослин, зменшує урожайність...
Читати далі
Аналіз води
На що вказує перманганатна окиснюваність води?
Перманганатна окиснюваність - величина, яка характеризує наявність у воді органічних і неорганічних речовин, що легко окислюються (хлориди, сульфіди, нітрити, солі...
Читати далі
Аналіз кормів та зерна
Як визначається вміст сирого протеїну у зерні та кормах?
Вміст сирого протеїну – один із ключових показників, які визначаються у рослинних кормах та зерні. Протеїни – це органічні сполуки,...
Читати далі
Аналіз водиВідбір проб
Як відібрати проби води для аналізу?
Підготувати чисту поліетиленову тару об`ємом 2 л із щільно прилягаючою пробкою. Відбір проб із наземного джерела (водойми, ставка, річки) проводити...
Читати далі
Аналіз грунтуПорада агрономаПорада агрономаПорада агронома
Як часто необхідно робити аналіз грунту?
В залежності від поставлених задач, аналіз ґрунту може здійснюватись із різною періодичністю. Вміст ключових елементів доцільно контролювати раз на рік,...
Читати далі
Листова діагностика
Як правильно відібрати проби для листкової діагностики?
При відборі проб рослинного матеріалу необхідно додержуватись принципу усередненої проби для даного поля або ділянки. Оптимальна маса 1 проби для...
Читати далі