Часті запитання

Аналіз грунту
Що являє собою показник “гранулометричний склад ґрунту”?
Гранулометричний склад – показник, який характеризує відсотковий вміст механічних фракцій, які входять до складу ґрунту. Це один із головних параметрів...
Читати далі
Аналіз органічних і мінеральних добрив
Які показники якості варто визначати у вапнякових добривах та меліорантах?
Для визначення якості вапнякових меліорантів використовуються такі показники: вологість, гранулометричний склад, вміст карбонатів кальцію та магнію, а також розраховується показник...
Читати далі
Аналіз органічних і мінеральних добривПорада агронома
Як зменшити кислотність грунту?
Підвищений рівень кислотності здійснює негативний вплив на агрохімічні та агрофізичні властивості ґрунту, сповільнює процеси росту та розвитку рослин, зменшує урожайність...
Читати далі
Аналіз води
На що вказує перманганатна окиснюваність води?
Перманганатна окиснюваність - величина, яка характеризує наявність у воді органічних і неорганічних речовин, що легко окислюються (хлориди, сульфіди, нітрити, солі...
Читати далі
Аналіз кормів та зерна
Як визначається вміст сирого протеїну у зерні та кормах?
Вміст сирого протеїну – один із ключових показників, які визначаються у рослинних кормах та зерні. Протеїни – це органічні сполуки,...
Читати далі
Аналіз водиВідбір проб
Як відібрати проби води для аналізу?
Підготувати чисту поліетиленову тару об`ємом 2 л із щільно прилягаючою пробкою. Відбір проб із наземного джерела (водойми, ставка, річки) проводити...
Читати далі
Аналіз грунтуПорада агронома
Як часто необхідно робити аналіз грунту?
В залежності від поставлених задач, аналіз ґрунту може здійснюватись із різною періодичністю. Вміст ключових елементів доцільно контролювати раз на рік,...
Читати далі
Листова діагностикаПорада агронома
Як правильно відібрати проби для листкової діагностики?
При відборі проб рослинного матеріалу необхідно додержуватись принципу усередненої проби для даного поля або ділянки. Оптимальна маса 1 проби для...
Читати далі
Живлення рослинЛистова діагностика
Які переваги лабораторного аналізу рослинного матеріалу?
Листкова діагностика може проводитись методом візуального огляду проявів дефіциту елементів живлення, проведенням експрес-аналізу або аналізуванням проб рослинного матеріалу у лабораторії....
Читати далі
Чи достатньо даних рослинної діагностики для коригування мінерального живлення рослин?
Листова (тканинна) діагностика - дієвий допоміжний інструмент для визначення дефіциту елементів живлення рослин. Матеріалом для аналізу можуть бути не тільки...
Читати далі