Farmer.ua > Часті запитання > Аналіз води > На що вказує перманганатна окиснюваність води?

На що вказує перманганатна окиснюваність води?

Перманганатна окиснюваність – величина, яка характеризує наявність у воді органічних і неорганічних речовин, що легко окислюються (хлориди, сульфіди, нітрити, солі заліза (II)) у 1 дм3 води. Підвищена окислюваність – ознака забруднення води. Оскільки для аналізу проби титрують розчином перманганату калію, цей вид окислюваності називається перманганатною.

Хоча цей показник і є комплексним та не дає уявлення про хімічний склад забруднювачів, але є корисним для загального уявлення про насиченість води органічними сполуками. Вода, що має перманганатну окислюваність вище 2 мг О2/дм3, не рекомендується до вживання.

Метод визначення перманганатної окиснюваності води

Суть методу полягає в окисленні органічних і неорганічних речовин, присутніх в пробі аналізованої води перманганатом калію в сірчанокислому середовищі в процесі нагрівання та подальшому додаванні оксалат-іона у вигляді розчину оксалату натрію або розчину щавлевої кислоти, і титрування його надлишку розчином перманганату калію.

Значення перманганатної окислюваності в перерахунку на атомарний кисень визначається за кількістю перманганату калію, який пішов на титрування.

Для того, щоб замовити аналіз води та визначити показник перманганатної окиснюваності, потрібно відібрати пробу об’ємом 2 л та доставити протягом 24 годин у лабораторію.

В лабораторії FARMER.UA визначення перманганатної окиснюваності здайснюється за методом ISO 8467:1993, термін проведення аналізу – 1 день.