Farmer.ua > Часті запитання > Живлення рослин > Навіщо проводити аналіз пожнивних решток?

Навіщо проводити аналіз пожнивних решток?

Аналіз побічної рослинної продукції, яка залишилась після збирання врожаю дозволяє отримати цінну інформацію про стан агроценозів та процеси перетворення поживних речовин в ґрунті.

Для аналізу відбираються пожнивні рештки кукурудзи, соняшника, пшениці та інших культур.

6 причин провести лабораторний аналіз пожнивних решток:

1
Валовий вміст елементів в пожнивних рештках рослин дозволяє розрахувати та оцінити їх фактичний винос з ґрунту, що важливо для уточнення балансу поживних речовин при удобренні.

2
Аналіз пожнивних решток дозволяє оцінити ефективність системи удобрення та корегувати її у майбутньому.

3
Співвідношення вуглецю та азоту, а також вміст сірки дозволяє спрогнозувати швидкість та інтенсивність процесів деструкції побічної продукції в ґрунті, а також можливе азотне голодування рослин.

4
При зароблянні рослинних залишків в ґрунт, аналіз дозволяє розрахувати потребу та норму внесення додаткової кількості азоту для їх оптимального розкладання до посіву ярих культур.

5
Якщо побічна продукція використовується для подальшого виробництва та переробки (виробництво органічних добрив, біогазу тощо) аналіз дозволяє уточнити хімічний склад вихідної сировини, для корекції технологічного процесу.

6
При літньому посіві другої культури, що актуально для півдня України, аналіз пожнивних решток допомагає отримати дані про баланс азоту та сірки та скоригувати норми внесення азотно-сірчаних добрив.

Показники для аналізу побічної продукції рослинництва:

  • азот (N)
  • фосфор (Р)
  • калій (К)
  • сірка (S)
  • кальцій (Сa)
  • магній (Mg)
  • вміст вуглецю (С)
  • співвідношення вуглецю до азоту (C:N)

При використанні пожнивних решток для переробки цілей важливими показниками можуть бути вміст вологи та сухої речовини, зольність, вміст органічної речовини.

Для аналізу потрібно відібрати наземну частину у декількох місцях на полі, сформувати об’єднану пробу у кількості не менше 200 г, запакувати у крафт-папір та надіслати у нашу лабораторію.