Farmer.ua > Часті запитання > Аналіз грунту > Як часто необхідно робити аналіз грунту?

Як часто необхідно робити аналіз грунту?

В залежності від поставлених задач, аналіз ґрунту може здійснюватись із різною періодичністю.
Вміст ключових елементів доцільно контролювати раз на рік, вміст мікроелементів – не рідше разу в 4-5 років.

Оптимально аналізувати ґрунт після кожного збору врожаю на етапі планування посіву наступної культури.

Рекомендуємо робити аналіз ґрунту хоча б на такі основні показники: рН, вміст гумусу, амонійний, нітратний та легкогідролізований азот, рухомий фосфор, обмінний калій. При вирощуванні культур, які споживають велику кількість поживних речовин, варто контролювати також вміст мезо- та мікроелементів.

Дані такого агрохімічного аналізу дають ключ до розуміння чи є дефіцит поживних речовин, яку кількість добрив необхідно внести та запланувати майбутню урожайність.