Як зменшити кислотність грунту?

Підвищений рівень кислотності здійснює негативний вплив на агрохімічні та агрофізичні властивості ґрунту, сповільнює процеси росту та розвитку рослин, зменшує урожайність сільськогосподарських культур, призводить до деградації ґрунтів та зменшення їх родючості.

Для розкислення ґрунтів широко використовуються вапнякові меліоранти (вапняк, доломітове борошно, дефекат, крейда). При внесення вапна забезпечується не тільки розкислення ґрунту, але й додаткове внесення поживних речовин – сполук кальцію та магнію. Внесення вапнякових меліорантів допомагає зменшити токсичний вплив алюмінію, марганцю, міді.

Ефект від вапнування, як правило, триває до 5 років.

Вапнування проводиться восени або весною перед посадкою культур. Для того, щоб правильно розрахувати норму внесення вапнякових меліорантів, рекомендується провести аналіз гідролітичної кислотності грунту.

Якість вапнякових меліорантів визначається такими показниками: гранулометричний склад, вологість, вміст діючої речовини та вмістом домішок.

Наша лабораторія проводить визначення рН грунту, а також аналіз якості вапнякових меліорантів для розрахунку оптимальної норми внесення та максимальної ефективності процедури вапнування ґрунту.