Критерії до постачальників

Farmer.ua > Критерії до постачальників

FARMER.UA – дослідно-виробнича компанія, яка надає широкий перелік послуг для рослинництва: агрохімічні дослідження (аналіз грунту, води, рослин, добрив тощо), повний цикл з мікроклонуваня посадкового матеріалу, виробництво світильників для теплиць тощо.

Ми розуміємо, що кінцева якість надання наших послуг залежить від усіх складових елементів, які залучаються при її наданні. Саме тому ми дуже уважно підходимо до вибору усіх наших постачальників товарів та послуг, які забезпечують діяльність випробувальної лабораторії та компанії в цілому.

Реалізація політики закупівель здійснюється шляхом:
 1. придбання тільки такого обладнання та матеріалів, які забезпечують необхідну якість проведення випробувань;
 2. використання обладнання та матеріалів тільки після проведення заходів з контролю його придатності у відповідності з вимогами нормативної документації на методи випробувань;
 3. оцінювання та вибір надійних постачальників.

Керівник випробувальної лабораторії налагоджує контакт із перспективними постачальниками, використовуючи засоби електронного або телефонного зв’язку, обговорює умови і терміни постачання, технічні питання, умови оплати і порядок розрахунків, можливість надання зразків продукції. Всі листування здійснюються тільки через комерційну пошту.

Етапи проведення закупівель у ТОВ "ФАРМЕР.УА"

 • Планування закупівлі
 • Аналізування необхідності закупівлі
 • Оцінка постачальників
 • Вибір постачальників
 • Попередня оцінка продукції, що пропонується постачальником
 • Закупівля
 • Перевірка закупленого
 • Збереження закупленої продукції та маркування
 • Організація процесу оцінювання постачальників
 • Утилізація

Критерії до вибору постачальників

Вибір постачальника здійснюється із застосуванням наступних кваліфікаційних критеріїв:

 • Загальний досвід роботи: не менше 3 років
 • Відповідний досвід роботи: не менше 2 аналогічних договорів
 • Фінансова спроможність учасника закупівлі: середньорічний оборот коштів за останні 2 роки (середнє арифметичне значення річних оборотів) – не менше 100% від суми пропозиції.

Постачальник повинен надати підтверджуючі документи, щодо своєї спроможності.

система управління якістю у постачальника

 

якість продукції та гарантія

асортимент необхідних товарів

ціна та умови оплати

швидкість та ціна транспортних послуг

періодичність та умови поставки

фізична віддаленість постачальника

мінімальна партія поставки

досвід на ринку та ділова репутація

 

компетентність постачальника

комерційна та фінансова стабільність

Мінімальні вимоги до постачальників ТОВ "ФАРМЕР.УА"

Витратні матеріали та обладнання

 • постачання протягом 3-х днів
 • заміна браку протягом 3-х днів
 • СУ відповідно до ISO (у відповідності до направлення)
 • надання послуг щодо навчання персоналу
 • сервісне обслуговування
 • верифікація обладнання

Послуги по ремонту та обслуговуванню

 • система управління відповідно до ISO 9001
 • надання послуг протягом 5-ти днів
 • навчання персоналу по експлуатації обладнання

Послуги калібрування

 • акредитація за ДСТУ ISO/IEC 17025
 • проведення калібрування на території випробувальної лабораторії

Послуги навчання

 • мінімальний термін на ринку компанії два роки
 • компетентність персоналу (щонайменше 5 років за визначеної сфери)

Приймання, моніторинг і перевірка закуплених товарів

Вхідний контроль обладнання

1.
наявність та правильність оформлення супровідних документів, у тому числі тих, що посвідчують якість обладнання (наприклад, документи, які підтверджують проведення калібрування, сертифікати чи свідотства);

2.
ідентифікація придбаного обладнання, перевірка його комплектності та стану пакування;

3.
перевірка відповідності технічних характеристик придбаного обладнання вимогам заявки за вставновленими параметрами, які регламентовані супроводжувальними документами (Керівництво з експлуатації, Формуляр, Паспорт, Технічні умови тощо) або відповідними нормативними документами.

Вхідний контроль витратних матеріалів

1.
наявність та правильність оформлення супровідних документів;

2.
ніявність сертифікатів відповідності або інших документів з підтвердження їх якості;

3.
відповідність поставленої кількісті та цілісність пакування;

4.
відповідність прибданих матеріалів вимогам, зазначених у супроводжувальній документації.

Введення обладнання в експлуатацію оформлюється Протоколом верифікації. Матеріали щодо аналізування, придбання та введення в експлуатацію обладнання підлягають зберіганню разом із експлуатаційною документацією на придбане обладнання.

Робиться запис на сертифікаті (посвідчення про якість) до отриманого витратного матеріалу із зазначенням дати, методу випробувань, особи, що проводила перевірку та фіксується в реєстрі.

Якщо продукція не відповідає встановленим вимогам, проводиться її маркування як такої, що не відповідає, та ізоляція з метою запобігання ненавмисному використанню. Уповноважений співробітник ТОВ “ФАРМЕР.УА”повідомляє постачальника про виявлені невідповідності, обговорює можливість заміни ресурсу чи витратних матеріалів, готує рекламаційний лист і проводить повторну оцінку постачальника.