Farmer.ua > Новини та статті > Аналіз ґрунту перед сівбою соняшника

Аналіз ґрунту перед сівбою соняшника

Соняшник – культура, яка потребує великої кількості поживних речовин, необхідних для формування біомаси та утворення насіння. Дисбаланс навіть одного елементу живлення одразу позначається на розвитку рослин, що може призвести до зниження урожайності.

Орієнтовні витрати поживних речовин на формування 1 т насіння: азот – 42 -50 кг, фосфор (P2O5) – 25 – 30 кг, калій (К2О) – 100 – 150 кг, кальцій – 14 кг, магній – 12 кг.

Для високопродуктивного вирощування соняшника важливо розробити ефективну систему удобрення – внесення основних добрив та підживлення в період вегетації. Для цього потрібно дізнатись реальний вміст цих речовин у ґрунті, що допомагає зробити аналіз ґрунту.

Агрохімічне обстеження допомагає не тільки заощадити кошти на купівлю добрив, але й попередити їх надмірне внесення, що негативно позначається на рослинах та екологічному стані території.

Ключові показники якості ґрунту для вирощування соняшника

Кислотність ґрунту

Соняшник «не любить» кислих ґрунтів, оптимальний рівень рН для його вирощування – 6,0 – 6,7. Реакція ґрунтового розчину також впливає на доступність поживних елементів: при рН менше 6 погіршується засвоєння фосфору рослинами, а при рН більше 7 знижується засвоєння бору. При значенні рН менше 6 доцільно провести вапнування. Для розрахунку норм внесення вапнувальних матеріалів визначається показник гідролітичної кислотності.

Азот

По споживанню азоту у соняшника є два критичних періоди: на початку вегетації та в період від утворення кошика до кінця цвітіння. Азот відповідає за ріст рослини, формування кореневої системи, вміст білку в насінні. Але його надлишок призводить до надмірного росту зеленої маси, затримки розвитку генеративних органів, поляганню рослин, розвитку хвороб, зниження вмісту олії в насінні.

Калій

Найбільша потреба в калії у соняшника від початку утворення кошика до закінчення періоду вегетації. Калій сприяє розвитку кореневої системи, підвищує засухостійкість рослин, приймає участь у регуляції водного балансу. Низький вміст калію може стати лімітуючим фактором при формуванні врожаю, знижує вміст олії в насінні

Фосфор

Активне споживання фосфору у соняшника припадає у період від сходів до цвітіння та під час дозрівання насіння. Фосфор впливає на розвиток кореневої системи, засухостійкість рослин, формування кошиків із великою кількістю квіток. Нестача цього елементу негативно впливає на урожайність.

Кальцій та магній

Магній – важливий для рослин елемент живлення, який приймає участь у азотному та фосфорному обміні, синтезі білків. Кальцій є складовою клітинних мембран, забезпечує нормальний обмін речовин у рослині, розвиток розгалуженої кореневої системи, підвищує стресостійкість рослини. Дефіцит магнію у соняшника найчастіше має місце на піщаних і кислих ґрунтах.

Сірка приймає участь в обміні речовин, процесах росту, впливає на здатність рослин споживати азот. При нестачі сірки знижується вміст олії в насінні. Симптоми дефіциту: листя уражається плямистим хлорозом, колір листя – блідо-зелений або жовтий, рослини відстають у рості.

Бор – це вкрай важливий елемент живлення соняшника, особливо у фази від 5-6 листків до бутонізації. Нестача бору призводить до порушень у точках росту, рослини ростуть слабкими, кошики недорозвинені із нерівномірним розподілом насіння. Дефіцит бору перед цвітінням призводить до стерильності пилку.

Окрім бору, для оптимального розвитку соняшника важливими є: мідь, залізо, марганець та цинк.

Аналіз ґрунту в лабораторії FARMER.UA

Для того, щоб отримати достовірні дані про запас поживних елементів у ґрунті та розробити ефективну стратегію удобрення соняшника, пропонуємо замовити комплексне агрохімічне обстеження з автоматичним відбором зразків з прив’язкою до координат та рекомендаціями агронома за результатами аналізу.

Комплексний агрохімічний аналіз ґрунту включає:

  1. Автоматичний відбір зразків з прив’язкою до GPS-координат за сіткою 3, 5, 10 або 20 га
  2. Визначення переліку показників згідно одного з пакетів – BASE, STANDARD, MAXIMUM, PREMIUM 1, PREMIUM 2, PREMIUM 3
  3. Аналіз зразків у власній лабораторії, акредитованій згідно ДСТУ ISO 17025
  4. Протокол випробувань та інформаційний додаток з інтерпретацією даних аналізу
  5. Картограми розподілу по кожному з елементів в ґрунті
  6. Рекомендації агронома по живленню культур (до 3-х культур на вибір)
  7. Супутні послуги: обмір поля з RTK, розробка карт-завдань для диференційованого внесення добрив.

Ціна на аналіз ґрунту в лабораторії FARMER.UA залежить від переліку показників та площі відбору (або кількості зразків) та обраної сітки відбору. Термін проведення аналізу – від 5 до 10 робочих днів.