Farmer.ua > Новини та статті > Комплекс агрохімічних досліджень при вирощуванні полуниці

Комплекс агрохімічних досліджень при вирощуванні полуниці

Полуниця – одна із найпоширеніших ягідних культур, яку вирощують практично на території всіх областей України, як в умовах відкритого ґрунту, так і в теплицях. Ягоди полуниці використовують для реалізації у свіжому вигляді або для переробки у пюре, фруктові наповнювачі, для виробництва заморожених продуктів тощо.

В залежності від технології вирощування та сорту полуниці, збір урожаю на промислових плантаціях починається на перший-другий рік після посадки. Закладання промислових плантацій полуниці проводиться восени або рано навесні.

Плантація полуниці

Вибір ділянки для вирощування полуниці

Під плантацію полуниці краще обирати сонячну та добре захищену від вітру ділянку з добре дренованими ґрунтами та низьким рівнем залягання ґрунтових вод. Потрібно враховувати, що на одному і тому самому місці полуницю можна вирощувати тільки протягом 3-4 років, потім потрібно змінити локацію, використовувати повторно ділянку можна через 2-3 роки.

Як і усі ягідні культури, полуниця є дуже чутливою до нестачі елементів живлення. Оптимальний рН грунту – 5,7 – 6,2. Грунт має бути багатим на органіку та ключові елементи живлення. Саме тому за рік до вирощування полуниці ділянку рекомендується відвести під вирощування сидеральних культур (гірчиця, чорний пар). Найкращі попередники для полуниці – зернові. Небажано вирощувати цю ягоду після пасльонових та культур, які сильно виснажують ґрунт. Аналіз ґрунту дозволяє зробити висновок про придатність тієї чи іншої ділянки для  закладання плантації полуниці.

Перелік агрохімічний досліджень при промисловому вирощуванні полуниці

Лабораторія FARMER.UA проводить комплекс агрохімічних досліджень, які необхідні для продуктивного вирощування полуниці – аналіз ґрунту, ґрунтових сумішей, субстратів, органічних та мінеральних добрив, поливної води.

Аналіз ґрунту для вирощування полуниці

Відбір проб ґрунту для аналізу проводиться із допомогою ручного бура або лопати на глибину до 30 см. Проби відбираються методом конверта. Для однорідної за рельєфом ділянки поля достатньо однієї об’єднаної проби. З однієї ділянки відбирається до 20 індивідуальних (точкових) проб масою 100-200 грам. Маса об’єднаної проби має бути близько 1-1,5 кг.

Для земельних ділянок великих за площею відбір проб можна проводити автоматизованим пробовідбірником з прив’язкою до точок GPS. Сітка відбору для ягідних плантацій – 0,2 га до 3 га.

Перелік показників для аналізу: рН, гумус, амонійний та нітратний азот, легкогідролізований азот, рухомий фосфор, обмінний калій, мідь, цинк, марганець, натрій, кальцій, магній, кальцій, залізо, бор, сірка, молібден, хлор, гранулометричний стан.

Аналіз торфу та субстрату для вирощування полуниці

В інтенсивних промислових плантаціях полуниці в умовах закритого ґрунту широко використовується торф, або так званий кокосовий субстрат, які також варто  аналізувати на вміст поживних речовин.

Перелік показників для аналізу: рН, електропровідність, зольність, амонійний та нітратний азот, рухомий фосфор, обмінний калій, мідь, цинк, марганець, натрій, кальцій, магній, залізо, бор, сірка, молібден.

Аналіз якості води для крапельного поливу полуниці

Аналіз складу поливної води має значення як для функціональності системи крапельного поливу, так і для приготування сумішей добрив для фертигації.

Показники якості води для аналізу: рН, електропровідність, сухий залишок, сульфати, перманганатна окиснюваність, жорсткість, нітрати, азотовмісні сполуки, магній, кальцій, калій, натрій, сірка, бор, залізо, мідь, цинк, алюміній, хром, молібден, нікель, кобальт, свинець, кадмій.

Аналіз рослинних зразків полуниці

Листкова діагностика застосовується для коригування мінерального живлення перед підживленням  рослин у критичні фази їх росту. Протягом періоду вегетації полуниці оптимально проводити 3 підживлення, але за 7 днів до цього варто зробити аналіз вмісту поживних речовин у листках.

Перелік показників для аналізу: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, бор, сірка, мідь, залізо, цинк, марганець

Звіт по результатах випробувань в лабораторії FARMER.UA включає в себе:
– Протокол згідно ДСТУ ISO 17025:2017
– Інтерпретацію даних згідно ДСТУ 4362:2004
– Інформаційний лист з графіками забезпеченості ґрунту елементами живлення (включно з мікро- та мезоелементами)
– Рекомендації по внесенню елементів живлення (добрив) під заплановану врожайність культуру (з врахуванням агрохімічного аналізу ґрунту).
– Рекомендації по внесенню елементів живлення за даними листкової діагностики (з врахуванням якості поливної води).
Пам’ятайте, що прояв дефіциту елементів живлення на зовнішньому вигляді вимагає негайної реакції з боку виробника. На внесення додаткової кількості добрив через систему крапельного зрошення чи використання листового підживлення рослина відреагує через декілька тижнів і продуктивність плантації в поточному та, можливо, наступному сезоні може суттєво не знизитись взагалі за вчасного внесення лімітуючого елемента живлення.

Корисні файли для завантаження