Farmer.ua > Новини та статті > Лабораторії агрохімії FARMER.UA присвоєно членство в GLOSOLAN

Лабораторії агрохімії FARMER.UA присвоєно членство в GLOSOLAN

Новина від FARMER.UA! 21 серпня наша випробувальна агрохімічна лабораторія стала зареєстрованим членом GLOSOLAN – Світової співдружності ґрунтових лабораторій відділу FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Діяльність і цілі GLOSOLAN

GLOSOLAN – глобальна мережа ґрунтових лабораторій була заснована у 2017 році для створення та укріплення потенціалу лабораторій аналізу ґрунтів та задоволення потреби в гармонізації аналізу ґрунту. Узгодження методів, одиниць та інформації щодо агрохімічних досліджень має головну мету –  підвищення кваліфікації ґрунтових лабораторій як за мокрою, так і за сухою хімією (спектроскопія), забезпечити обмін інформацією між країнами та проектами.

Реалізація головної мети GLOSOLAN здійснюється шляхом виконання наступних кроків, які для кожного напрямку свої:

Мокра хімія

  • Узгодження стандартних операційних процедур (СОП) відомих методів;
  • Підвищення потенціалу лабораторій в області забезпечення й контролю якості, організація глобальних та регіональних кваліфікаційних перевірок;
  • Просування належної практики щодо купівлі, донорства, використання та технічного обслуговування обладнання;
  • Проведення регулярних тренінгів для лабораторій

Спектроскопія

  • Створити глобальну репрезентативну бібліотеку (базу даних) калібрування ґрунтових спектрів на основі усереднених спектрів інфрачервоної спектроскопії, разом із даними про властивості ґрунтів
  • Надавати безкоштовні та прості до застосування послуги по оцінці властивостей ґрунту на основі даних бібліотеки спектрів інфрачервоної спектроскопії
  • Гармонізувати методи спектроскопії ґрунту (включаючи підготовку проб ґрунту, спектральні вимірювання, забезпечення якості аналізу даних) шляхом розробки стандартів і протоколів.
  • Розвиток потенціалу лабораторій різних країн в області лабораторних вимірювань спектроскопії ґрунту.

Своєю роботою організація сприяє реалізації цілей сталого розвитку на період до 2030 року та підтримує мандат ФАО щодо продовольчої безпеки та харчування.

GLOSOLAN регулярно проводить навчання за таким темами, як внутрішній та зовнішній контроль якості, здоров’я та безпека, стандартні робочі процедури, спектроскопія, використання та обслуговування обладнання та багато іншого.