Farmer.ua > Новини та статті > Визначення запасу продуктивної вологи в ґрунті

Визначення запасу продуктивної вологи в ґрунті

Глобальні кліматичні зміни здійснюють прямий негативний вплив на сільське господарство, особливо це стосується виробництва рослинницької продукції. Нестача вологи, так само як і перезволоженість ґрунту погіршує умови вирощування усіх без виключення культур: зернових, олійних, технічних, овочевих, плодово-ягідних, декоративних.

Для того, щоб визначити ступінь забезпеченості рослин вологою, необхідною для їх нормального росту та розвитку, показника фактичного вмісту вологи в ґрунті недостатньо.

Не вся вода, що міститься у ґрунті доступна і може бути засвоєна рослинами. На це впливають водно-фізичні властивості самого ґрунту.

Практичне значення в агрономічному плані має запас продуктивної вологи у ґрунті. Термін «запас продуктивної вологи» означає – кількість вологи, що міститься в ґрунті поверх вологості стійкого в’янення рослин,  використовується рослинами для нарощування зеленої маси і формування врожаю. Тільки при наявності достатньої кількості продуктивної вологи рослини мають здатність рости.

Лабораторія FARMER.UA надає послуги з відбору проб та аналізу продуктивної вологи у власній лабораторії, що працює за стандартом ДСТУ ISO 17025. Ми надаємо комплексну послугу, що включає відбір проб, аналізування у лабораторії та інтерпретацію отриманих результатів.

1. Відбір проб для аналізу запасу продуктивної вологи

Відбір проб ґрунту для визначення запасу продуктивної вологи здійснюється вручну за допомогою спеціального бура довжиною 1 м через кожні 10 см глибини ґрунту. Кожна проба відбирається окремо у попередньо зважені металеві ємності (бюкси) і максимально швидко доставляється у лабораторію.

Глибина визначення запасу продуктивної вологи залежить від культури, яка вирощується і може визначатися у шарі від 0 до 100 см.

2. Аналізування проб у лабораторії

Визначення запасу продуктивної вологи здійснюються за термостатно-ваговим методом. Бюкси із пробами зважуються на технічних терезах, після чого ґрунт висушується до сталої маси у термостаті при температурі 100 – 105 оС та повторно зважується.

3. Інтерпретація результатів

Після повторного зважування проводяться розрахунки, які показують скільки міліметрів вологи міститься у кожному шарі. Для інтерпретації отриманих показників використовуються розроблені шкали для оцінки запасу продуктивної вологи.

Термін проведення аналізу продуктивної вологи в ґрунті – 2-3 дні.

Запас продуктивної вологи бажано визначати 2 рази на рік: восени та навесні. Цей показник є одним із ключових факторів родючості і допомагає запланувати агротехнічні заходи та визначитись із культурою, яку доцільно вирощувати.